„Процедура BG16RFOP002-2.077“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Интернешънъл Пауър Съплай е бенефициент по „Процедура BG16RFOP002-2.077“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Общата стойност на проекта е 150,000 лв., от които 127,500лв. европейско и  22,500 лв. национално съфинансиране.

Начало на процедура: 15.02.2021

Край на процедура: 15.05.2021