06|03|2017

EU Operational Programme “Innovation and competitiveness” 2014-2020

Стартира изпълнението на проект „ЛИДЕРСТВО С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ”.

Процедура за избор на доставчици по проект „ЛИДЕРСТВО С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ”.

Публична покана - 11.12.2017